Сграда на поддръжката л-ще Варна

местонахождение: л-ще Варна
тип: промишлена
година: 2009-2010
площ: 2500 м2
клиент: Фрапорт-ТСЕМ АД