Библиотека Варна

местонахождение: гр.Варна
тип: обществена сграда
година: 2015 конкурс
площ: 28500 m2
клиент: Община Варна

"Спирала на знанието" кръстихме нашият проект за нова библиотека на града. Читателските зали на всички отдели са подредени спираловидно около ядрото на сградата- книгохранилището, с плавен преход от една в друга зона. Читателят може да извърви целият път от фоайето до богато озеленената покривна тераса без бариерии по рампа с наклон 5%, като обходи всички отдели, който го интересуват.
Партерното ниво е общодостъпно, с входове от 4 страни, помещаващо изложбени площи, малка камерна зала, кафе и помещения за семинари и срещи.
Просторна галерия с амфитеатрално стълбище е ориентирана към залесената градина и бул. 8-ми Приморски полк на юг.